Goldate.co.il

הכרויות חינם

ללא דמי מנוי
Goldate הכרויות

הכרויות בירושלים והסביבה

דורון הכרויות בירושלים, יציאה לדייט בירושלים, זוגיות , מציאת אהבה, קשר זוגי
נולד בתאריך 14 באפריל 1960 בן מזל טלה , 170-180 ס"מ , ירושלים , הכרויות בירושליים והסביבה
דורון אתר הכרויות דייטים ויחסים
Yael הכרויות בירושלים, יציאה לדייט בירושלים, זוגיות , מציאת אהבה, קשר זוגי
נולדה בתאריך 19 במרץ 1973 בת מזל דגים , 150-160 ס"מ , ירושלים , הכרויות בירושליים והסביבה
Yael אתר הכרויות דייטים ויחסים
גליה הכרויות בירושלים, יציאה לדייט בירושלים, זוגיות , מציאת אהבה, קשר זוגי
נולדה בתאריך 22 באוקטובר 1971 בת מזל מאזניים , 170-180 ס"מ , ירושלים , הכרויות בירושליים והסביבה
גליה אתר הכרויות דייטים ויחסים
mendel הכרויות בירושלים, יציאה לדייט בירושלים, זוגיות , מציאת אהבה, קשר זוגי
נולד בתאריך 21 בינואר 1957 בן מזל דלי , 170-180 ס"מ , ירושלים , הכרויות בירושליים והסביבה
mendel אתר הכרויות דייטים ויחסים
דודי הכרויות בירושלים, יציאה לדייט בירושלים, זוגיות , מציאת אהבה, קשר זוגי
נולד בתאריך 26 באפריל 1967 בן מזל שור , 160-170 ס"מ , ירושלים , הכרויות בירושליים והסביבה
דודי  אתר הכרויות דייטים ויחסים
Anna הכרויות ב , יציאה לדייט ב , זוגיות , מציאת אהבה, קשר זוגי
נולד בתאריך 27 בספטמבר 1978 בן מזל מאזניים , 160-170 ס"מ ,   , הכרויות בירושליים והסביבה
Anna אתר הכרויות דייטים ויחסים
משה הכרויות בירושלים, יציאה לדייט בירושלים, זוגיות , מציאת אהבה, קשר זוגי
נולד בתאריך 11 באוגוסט 1953 בן מזל אריה , 160-170 ס"מ , ירושלים , הכרויות בירושליים והסביבה
משה אתר הכרויות דייטים ויחסים
Rafi הכרויות בירושלים, יציאה לדייט בירושלים, זוגיות , מציאת אהבה, קשר זוגי
נולד בתאריך 03 בינואר 1990 בן מזל גדי , 170-180 ס"מ , ירושלים , הכרויות בירושליים והסביבה
Rafi אתר הכרויות דייטים ויחסים
גלית הכרויות בירושלים, יציאה לדייט בירושלים, זוגיות , מציאת אהבה, קשר זוגי
נולדה בתאריך 26 באוגוסט 1959 בת מזל בתולה , 160-170 ס"מ , ירושלים , הכרויות בירושליים והסביבה
גלית אתר הכרויות דייטים ויחסים
gad הכרויות בירושלים, יציאה לדייט בירושלים, זוגיות , מציאת אהבה, קשר זוגי
נולד בתאריך 08 באפריל 1960 בן מזל טלה , 170-180 ס"מ , ירושלים , הכרויות בירושליים והסביבה
gad אתר הכרויות דייטים ויחסים